GẶP BÀI KHÓ? ĐỂ KIẾN LO

Chọn Đúng cấp và Đúng môn và Chụp lại câu hỏi.
Lời giải chi tiết, bài giảng,... Kiến sẽ xử cho!

VBT
English Grammar
SGK
English Grammar
Robo planet
Robo take photo
Reading Robo
Math
Electron
Magnet

Sắp xếp bởi

Lê M

Yêu cầu 11 phút trước

(-8)-8=

1

0

Lê M

Yêu cầu 25 phút trước

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=?

1

0

Lê M

Yêu cầu 26 phút trước

X:89=5 ?

1

0

Nhung P

Yêu cầu 42 phút trước

phương trình ln(x+1) -2 có tập nghiệm là

2

0

Duong T

Yêu cầu một giờ trước

Một vật có khối lượng m trượt không vận tốc đầu từ đỉnh mặt phẳng nghiêng dài 20m cao 10 xuống. khi trượt trên dốc nghiêng vật không dừng lại mà tiếp tục trượt trên phương ngang bao lâu thì dừng lại .cho biết g bằng 10 mét trên giây bình hệ số ma sát trượt trên hai phương ngang bằng nhau bằng 0,1

3

0

Ẩn D

Yêu cầu 2 giờ trước

£50 ____ the workers A. will be paid B. will pay C. will be paying D. will be paid to

alt

3

0

Lê T

Yêu cầu 3 giờ trước

AC//BD và AD//B

alt

1

0

Nguyễn Đ

Yêu cầu 6 giờ trước

Help

alt

3

0

Thu T

Yêu cầu 8 giờ trước

.

alt

2

0

Nguyễn M

Yêu cầu 12 giờ trước

Cho các số 3,6,9 và các dấu +,-,= . Hãy viết tất cả các phép tính đúng từ các số sau

7

1

12
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay
Electron
SGK
Square root
Math equation

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG