Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xen giữa số 3 và số 768 là 7 số để được một cấp số nhân có u 1 =3. Khi đó u 5 là

Xen giữa số 3 và số 768 là 7 số để được một cấp số nhân có u1=3. Khi đó u5 là

  1. 72 

  2. - 48 

  3. plus-or-minus 48

  4. 48

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.48

ĐÁP ÁN D. 48

1

Câu hỏi tương tự

Giả sử 6 sin α ​ , cos α , tan α theo thứ tự đó làmột cấp số nhân. Tính cos 2 α

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG