Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

 

 

Xét tứ diện ABCD. Gọi M, N, P, Q theo thứ tự là các trung điểm của AB, BC, CD và AD. Ý nào dưới đây là sai:

Xét tứ diện ABCD. Gọi M, N, P, Q theo thứ tự là các trung điểm của AB, BC, CD và AD. Ý nào dưới đây là sai:
 

  1. MN // AC

  2. MQ // BD

  3. MNPQ là một hình chữ nhật

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp số E Với điều kiện ở để bài thì MNPQ chỉ là một hình bình hành. Để MNPQ là hình chữ nhật, cần thêm điều kiện CA vuông góc vớiBD

Đáp số E

Với điều kiện ở để bài thì MNPQ chỉ là một hình bình hành. Để MNPQ là hình chữ nhật, cần thêm điều kiện CA vuông góc với BD

1

Câu hỏi tương tự

Quan sát hình dưới: ABCDEFGH một hình hộp chữ nhật. Điền tiếp vào ... để hoàn thiện phát biểu sau: Đường thẳng DB cắt mặt phẳng (FCG) ở ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG