Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xét tứ diện ABCD có các cạnh AB=BC=CD=DA=1 và AC,BD thay đổi. Giá trị lớn nhất của thể tích khối tứ diện ABCD bằng

 Xét tứ diện ABCD có các cạnh AB=BC=CD=DA=1 và AC,BD thay đổi. Giá trị lớn nhất của thể tích khối tứ diện ABCD bằng

  1. fraction numerator 2 square root of 3 over denominator 27 end fraction

  2. fraction numerator 4 square root of 3 over denominator 27 end fraction

  3. fraction numerator 2 square root of 3 over denominator 9 end fraction

  4. fraction numerator 4 square root of 3 over denominator 9 end fraction

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.

ĐÁP ÁN A. fraction numerator 2 square root of 3 over denominator 27 end fraction 

4

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABC có , tam giác ABC vuông tại B. Góc giữa SC và mặt phẳng (SBC) là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG