Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xét số phức z thỏa mãn 2 ∣ z − 1 ∣ + 3 ∣ z − i ∣ ≤ 2 2 ​ .Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

Xét số phức z thỏa mãn  .Mệnh đề nào dưới đây là đúng?
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Gọi z = x + y i , ( x , y ∈ R ) được biểu diễn bởi điểm M (x; y) Suy ra 2 ∣ z − 1 ∣ + 3 ∣ z − i ∣ = 2 ( x − 1 ) 2 + y 2 ​ + 3 x 2 + ( y − 1 ) 2 ​ = 2 M A + 3 MB với A (1;0), B(0;1)

Đáp án C

Gọi  được biểu diễn bởi điểm M (x; y)

Suy ra 

 

với A (1;0), B(0;1)


 

1

Câu hỏi tương tự

Nhà trường tố chức cho 378 học sinh khối 6 đi du lịch bằng xe ô tô. Mỗi xe chở được tối đa 45 học sinh. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu ô tô để chở hết số học sinh của nhà trường đi tham quan?

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG