Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xét một hộp bóng bàn có dạng hình hộp chữ nhật. Biết rằng hộp chứa vừa khít ba quả bóng bàn được xếp theo chiều dọc, các quả bóng bàn có kích thước như nhau. Phần không gian còn trống trong hộp chiếm

Xét một hộp bóng bàn có dạng hình hộp chữ nhật. Biết rằng hộp chứa vừa khít ba quả bóng bàn được xếp theo chiều dọc, các quả bóng bàn có kích thước như nhau. Phần không gian còn trống trong hộp chiếm

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi đường kính quả bóng bàn là bán kính quả bóng bàn là Khi đó kích thước của hình hộp chữ nhật là Vậy thể tích của hình hộp chữ nhật là: Thể tích của ba quả bóng bàn: Thể tích phần không gian còn trống: Phần không gian còn trống trong hộp chiếm: Phương án cần chọn là B.

Gọi đường kính quả bóng bàn là  bán kính quả bóng bàn là  Khi đó kích thước của hình hộp chữ nhật là

Vậy thể tích của hình hộp chữ nhật là:

Thể tích của ba quả bóng bàn:

 

Thể tích phần không gian còn trống:

Phần không gian còn trống trong hộp chiếm:

Phương án cần chọn là B.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình thang có , Tính thể tích khối tròn xoay sinh ra khi hình thang quay quanh

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG