Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xét khối tứ diện A BC D có cạnh A B = x , các cạnh còn lại đều bằng 2 3 ​ . Tìm x để thể tích khối tứ diện A BC D đạt giá trị lớn nhất.

Xét khối tứ diện có cạnh , các cạnh còn lại đều bằng  . Tìm để thể tích khối tứ diện đạt giá trị lớn nhất. 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Gọi M , N lần lượt là trung điểm C D và A B ; H là hình chiếu vuông góc của A lên BM . Ta có: Do A C D và BC D là hai tam giác đều cạnh 2 3 ​ ⇒ A M = MB = 2 3 ​ ​ .2 3 ​ = 3 Tam giác A MN vuông tại N , có:

Đáp án C

Gọi lần lượt là trung điểm là hình chiếu vuông góc của lên .
Ta có:

Do là hai tam giác đều cạnh 

Tam giác  vuông tại , có:


 

1

Câu hỏi tương tự

Hai bên sông A và B cách nhau 40 km. Cùng một lúc, một chiếc canô xuôi dòng từ A đến B và một chiếc bè cũng trôi từ A đên sB với vận tốc 3km/h. Sau khi đến B, canô quay về A ngay và gặp chiếc bè ở một...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG