Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xét khối tứ diện ABCD có cạnh AB=x và các cạnh còn lại đều bằng 2 . Tìm x để thể tích khối tứ diện ABCD đạt giá trị lớn nhất.

Xét khối tứ diện ABCD có cạnh AB=x và các cạnh còn lại đều bằng 2. Tìm x để thể tích khối tứ diện ABCD đạt giá trị lớn nhất.

  1. x equals 2 square root of 3

  2. x equals square root of 6

  3. x = 2

  4. x equals square root of 3

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. Gọi H là trung điểm CD , dễ thấy

ĐÁP ÁN B. x equals square root of 6 

Gọi H là trung điểm CD, dễ thấy 

 

1

Câu hỏi tương tự

Trong các hình sau, hình nào là hình chóp cụt?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG