Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xét hệ phương trình có nghiệm . Khi đó phát biểu nào đúng:

Xét hệ phương trình  có nghiệm .

Khi đó phát biểu nào đúng:

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chia vế với vế phương trình (a) và (b) ta được: Thay vào phương trình (a): Vậy là nghiệm của hệ phương trình. Đáp án cần chọn là D.

 

Chia vế với vế phương trình (a) và (b) ta được:

 

Thay vào phương trình (a):

Vậy  là nghiệm của hệ phương trình.

Đáp án cần chọn là D.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên: Bất phương trình có nghiệm khi và chỉ khi

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG