Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xét các số thực dương a, b,c thỏa mãn abc = 1 . Hãy tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Xét các số thực dương a, b,c  thỏa mãn abc = 1. Hãy tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P equals a cubed b cubed plus b cubed c cubed plus c cubed a cubed minus 6 open parentheses a plus b plus c close parentheses

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giải bất phương trinh 4 x 2 −x+1<0

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG