Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xét các số thực a, b thỏa mãn a 3 b 2 và b > 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = lo g b a ​ ​ a + lo g b ​ b a ​

Xét các số thực a, b thỏa mãn a3 b2 và b > 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 

  1. Pmin = 1

  2. Pmin = 3

  3. Pmin = 9 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.P min = 3

ĐÁP ÁN C. Pmin = 3 

1

Câu hỏi tương tự

Bất phương trình nghiệm đúng với mọi . Tập các giá trị của là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG