Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xét các số phức z thỏa mãn ( z + i ) ( z + 2 ) là số thuần ảo. Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp tất cả các điểm biểu diễn số phức z là một đường tròn có bán kính bằng

Xét các số phức z thỏa mãn là số thuần ảo. Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp tất cả các điểm biểu diễn số phức z là một đường tròn có bán kính bằng
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C là số thuần ảo ⇔ x ( x + 2 ) + y ( y − 1 ) = 0 ⇔ x 2 + y 2 + 2 x − y = 0 Vậy tập hợp các điểm biểu diễn số phức z là một đường tròn có tâm I ( − 1 ; 2 1 ​ ) , R = 2 5 ​ ​

Đáp án C

là số thuần ảo 

Vậy tập hợp các điểm biểu diễn số phức z là một đường tròn có tâm 
 

1

Câu hỏi tương tự

Số phức 5+6i có phần thực bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG