Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

 

 

Xét ba mệnh đề: I.Qua hai điểm phân biệt có một và chỉ một đường thẳng. II. Có duy nhất một mặt phẳng qua ba điểm cho trước không thẳng hàng. III. Khi đường thẳng dvà mặt ghẳng ( α ) có hai điểm chung thì d thuộc mặt phẳng ( α ). Số mệnh đề đúng là:

Xét ba mệnh đề:
I. Qua hai điểm phân biệt có một và chỉ một đường thẳng.
II. Có duy nhất một mặt phẳng qua ba điểm cho trước không thẳng hàng.
III. Khi đường thẳng d và mặt ghẳng () có hai điểm chung thì d thuộc mặt phẳng ().

Số mệnh đề đúng là:
 

  1. Chỉ I
     

  2. Chỉ II

  3. Chỉ III

  4. Chỉ I và II

  5. Cả I, II, III

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp số E Cả 3 mệnh đề đều đúng theo định nghĩa.

Đáp số E

Cả 3 mệnh đề đều đúng theo định nghĩa.

 


 

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho số phức z = − 2 1 ​ + 2 3 ​ ​ i . Số phức 1 + z + z 2 bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG