Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

 

 

Xét ba mệnh đề: I.Hai mặt phẳng trùng nhau khi chúng có hai điểm chung. II. Hai mặt phẳng trùng nhau khi chúng chứa một đường thẳng chung và một điểm chung. III. Hai mặt phẳng trùng nhau khi chúng cùng chứa hai đường thẳng cắtnhau. Số mệnh đề đúng là:

Xét ba mệnh đề:
I. Hai mặt phẳng trùng nhau khi chúng có hai điểm chung.
II. Hai mặt phẳng trùng nhau khi chúng chứa một đường thẳng chung và một điểm chung.
III. Hai mặt phẳng trùng nhau khi chúng cùng chứa hai đường thẳng cắt nhau.

Số mệnh đề đúng là:
 

  1. Chỉ I
     

  2. Chỉ II

  3. Chỉ III

  4. Chỉ II và III

  5. Cả I, II, III

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp số D Có thể có nhiều mặt phẳng khác nhau khi chúng có hai điểm chung.

Đáp số D

Có thể có nhiều mặt phẳng khác nhau khi chúng có hai điểm chung.

 


 

 

1

Câu hỏi tương tự

Hình dưới là một hình lập phương cạnh bằng 4. K là một điểm thuộc cạnh AB và AK = 1. Điền tiếp vào ... để hoàn thiện phát biểu sau: Từ tam giác CBK, CK 2 = ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG