Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xét 200 số tự nhiên đầu tiên 1,2...,200. Hãy tìm số tự nhiên k bé nhất sao cho khi chọn a k số bất kỳ trong 200 số đã cho thì luôn luôn tìm được hai số trong k số đã được chọn mà một số là bội của số kia.

Xét 200 số tự nhiên đầu tiên 1,2...,200. Hãy tìm số tự nhiên k bé nhất sao cho khi chọn a k số bất kỳ trong 200 số đã cho thì luôn luôn tìm được hai số trong k số đã được chọn mà một số là bội của số kia.

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Địa y là một dạng kết hợp giữa nấm và một loại sinh vật có thể quang hợp (có thể là tảo lục hay khuẩn lam) trong một mối quan hệ cộng sinh. Địa y tồn tại ở một số môi trường khắc nghiệt nhất thế giới ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG