Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xếp ngẫu nhiên 5 chữ cái B, G, N, O, O. Tìm xác suất để được chữ BOONG.

Xếp ngẫu nhiên 5 chữ cái B, G, N, O, O. Tìm xác suất để được chữ BOONG.

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

27

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu cách chọn 5 học sinh từ 20 học sinh?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG