Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xếp 6 người (trong đó có một cặp vợ chồng) ngồi quanh bàn tròn có 6 ghế không ghi số sao cho cặp vợ chồng ngồi cạnh nhau. Số cách xếp là:

Xếp 6 người (trong đó có một cặp vợ chồng) ngồi quanh bàn tròn có 6 ghế không ghi số sao cho cặp vợ chồng ngồi cạnh nhau. Số cách xếp là:
  1. 2 5!.
  2. 2 4!.
  3. 5!.
  4. 4!

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. 2  5!. Coi cặp vợ chồng là một vị trí. Ta có cách xếp người vào bàn tròn. Do hai vợ chồng ngồi cạnh nhau có thể đổi chỗ cho nhau nên có cách xếp hai vợ chồng ngồi cạnh nhau. Vậy có2  5!. cách xếp

ĐÁP ÁN A. 2 5!. 

Coi cặp vợ chồng là một vị trí. Ta có cách xếp người vào bàn tròn. Do hai vợ chồng ngồi
cạnh nhau có thể đổi chỗ cho nhau nên có cách xếp hai vợ chồng ngồi cạnh nhau.
Vậy có 2 5!. cách xếp

2

Câu hỏi tương tự

Cho khai triển ( x 3 x ​ + x − 15 28 ​ ) n Biết rằng: C n n ​ + C n n − 1 ​ + C n n − 2 ​ = 79 1) Tìm số hạng thứ 7 của khai triển trên. 2) Tìm số hạng thứ x 16 của khai triển. 3) Tìm số h...

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG