Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xác suất sút bóng từ xa ghi bàn của đội A là 0,7. Trong trận chung kết đội A gặp đội B, các cầu thủ của đội A đã thực hiện 5 lần sút xa. Tính xác suất để đội A ghi được 3 bàn thắng trong 5 tình huống sút xa đó.

Xác suất sút bóng từ xa ghi bàn của đội A là 0,7. Trong trận chung kết đội A gặp đội B, các cầu thủ của đội A đã thực hiện 5 lần sút xa. Tính xác suất để đội A ghi được 3 bàn thắng trong 5 tình huống sút xa đó.

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi biến cố E: “Trong 5 lần sút xa đội A ghi được 3 bàn thắng” Ta có xác suất sút bóng từ xa ghi bàn của đội A là 0,7 nên xác suất sút bóng từ xa không ghi bàn của đội A là 0,3 P ( E ) = C 5 3 ​ ( 0.7 ) 3 . ( 0.3 ) 2 = 10000 3087 ​

Gọi biến cố E: “Trong 5 lần sút xa đội A ghi được 3 bàn thắng”
Ta có xác suất sút bóng từ xa ghi bàn của đội A là 0,7 nên xác suất sút bóng từ xa không ghi bàn của đội A là 0,3

47

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình: 4sinx.cosx+2sinx- 2 3 ​ cosx- 3 ​ =0

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG