Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xác định x dương để theo thứ tự lập thành cấp số nhân .

Xác định x dương để 2 x minus 3 comma space 2 x plus 3 theo thứ tự lập thành cấp số nhân.

  1. x = 3

  2. x space equals square root of 3

  3. x equals plus-or-minus square root of 3

  4. Không có giá trị nào của x

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.

ĐÁP ÁN B. x space equals square root of 3 

1

Câu hỏi tương tự

Cho một dãy số n số hạng a 1 ​ = a 1 ​ , a 2 ​ = a 1 ​ + d 1 ​ , a 3 ​ = a 2 ​ + d 2 ​ , … , a n ​ = a n − 1 ​ + d n − 1 ​ , ở đầy dãy số d 1 ​ , d 2 ​ , … , d n − 1 ​ là một cấp số nhân với côn...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG