Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xác định số thực x để dãy số theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng.

Xác định số thực x để dãy số log space 2 semicolon space log space 7 semicolon space log space x theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng.
 

  1. x equals 7 over 2

  2. x equals 49 over 2

  3. x equals 2 over 49

  4. x equals 2 over 7

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG