Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xác định phần thực và phần ảo của số phức: z = 15i

Xác định phần thực và phần ảo của số phức: z = 15i

  1. 15 và 0

  2. 0 và 15

  3. 0 và -15

  4. -15 và 0

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Số phức z = 15icó phần thực là 0và phần ảo là 15 Chọn B.

Số phức z = 15i có phần thực là 0 và phần ảo là 15

Chọn B.

1

Câu hỏi tương tự

Nếu u = cos 2 7 7 0 1 − 2 ​ ​ + ( 3 − 2 i ) , v = 1 + 2 ​ cot 2 13 ​ − ( 2 + 3 i ) thì u+vbằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG