Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xác định m sao cho với mọi x, ta đều có: 6 < x 2 + x + 1 3 x 2 − m x − 6 ​ < 9.

Xác định m sao cho với mọi x, ta đều có:

  1. -1<m<0.

  2. 2<m<6.

  3. m>6.

  4. -3<m<6.

R. Robo.Ctvx14

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Kí hiệu hệ là (*). Vì x 2 + x + 1 &gt; 0 , ∀ x , nên ta biến đổi tương đương về dạng: { 12 x 2 − ( m − 9 ) x + 3 &gt; 0 3 x 2 + ( m + 6 ) x + 12 &gt; 0 ​ Khi đó, để (*) đúng với mọi x điều kiện là: { Δ ( 11 ​ &lt; 0 Δ ( 2 ) ​ &lt; 0 ​ ⇔ { ( m − 9 ) 2 − 4.3.12 &lt; 0 ( m + 6 ) 2 − 4.3.12 &lt; 0 ​ ⇔ { − 3 &lt; m &lt; 21 − 18 &lt; m &lt; 6 ​ ⇔ − 3 &lt; m &lt; 6. Vậy, với -3&lt;m&lt;6thoả mãn điều kiện đầu bài.

Kí hiệu hệ là (*).
, nên ta biến đổi tương đương về dạng:

Khi đó, để (*) đúng với mọi x điều kiện là:

Vậy, với -3<m<6 thoả mãn điều kiện đầu bài.

1

Câu hỏi tương tự

Đội văn nghệ của một trường THCS có 8 học sinh. Nhà trường muốn thành lập các nhóm tốp ca, mỗi nhóm gồm đúng 3 học sinh (mỗi học sinh có thể tham gia vài nhóm tốp ca khác nhau). Biết rằng hai nhóm tốp...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG