Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xác định m để hệ phương trình vô nghiệm

Xác định m để hệ phương trình open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell 2 m x minus y equals 3 end cell row cell open parentheses 4 minus m close parentheses x plus y equals 5 end cell end table closevô nghiệm

  1. m equals negative 1 half

  2. m equals 3

  3. m equals 0

  4. m equals negative 4

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D

Chọn D

1

Câu hỏi tương tự

Giải hệ phương trình :

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG