Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xác định không gian mẫu và số phần tử của không gian mẫu khi gieo ngẫu nhiên 1 đồng xu cân đối. a. 1 lần b. 2 lần liên tiếp c. 3 lần liên tiếp

Xác định không gian mẫu và số phần tử của không gian mẫu khi gieo ngẫu nhiên 1 đồng xu cân đối. 

a. 1 lần

b. 2 lần liên tiếp 

c. 3 lần liên tiếp

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta kí hiệu N để chỉ mặt ngửa của đồng xu và S để chỉ mặt sấp của đồng xu. a. Khi gieo đồng xu một lần thì không gian mẫu Ω = { N , S } có 2 phần tử b. Khi gieo đồng xu hai lần liên tiếp thì không gian mẫu Ω = {NN,NS,SN,SS} có 2.2 = 4 phần tử c. Khi gieo đồng xu ba lần liên tiếp thì không gian mẫu có: 2.2.2 = 8 phần tử Ω = {NNN, NNS, NSN, NSS, SNN, SNS, SSN, SSS}

Ta kí hiệu N để chỉ mặt ngửa của đồng xu và S để chỉ mặt sấp của đồng xu. 

a. Khi gieo đồng xu một lần thì không gian mẫu 

 có 2 phần tử 

b. Khi gieo đồng xu hai lần liên tiếp thì không gian mẫu

{NN,NS,SN,SS} có 2.2 = 4 phần tử 

c. Khi gieo đồng xu ba lần liên tiếp thì không gian mẫu có:

2.2.2 = 8 phần tử 

{NNN, NNS, NSN, NSS, SNN, SNS, SSN, SSS}

1

Câu hỏi tương tự

Một hộp đựng 4 bi đỏ, 5 bitrắng và 6 bi xanh. Chọn ra 4 viên bi. Có bao nhiêu cách chọn mà không có đủ 3 màu?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG