Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xác định không gian mẫu và số phần tử của không gian mẫu khi gieo ngẫu nhiên: a. 1 con súc sắc 2. con súc sắc .

Xác định không gian mẫu và số phần tử của không gian mẫu khi gieo ngẫu nhiên:

a. 1 con súc sắc 

2. con súc sắc . 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Một lô hàng có tỉ lệ sản phẩm tốt là . Trước khi đưa ra thị trường người ta sử dụng một thiết bị kiểm tra chất lượng để loại bỏ sản phẩm lỗi. Thiết bị kiểm tra nhận biết đúng sản phẩm tốt với xác suất...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG