Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xác định hệ số của x 4 trong khai triển chính tắc của (x+2) n số hạng thứ 10 có hệ số lớn nhất.

Xác định hệ số của x4 trong khai triển chính tắc của (x+2)n số hạng thứ 10 có hệ số lớn nhất. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số: y = x − 1 x 2 + x + 2 ​ . Tìm trên đồ thị các điểm A để tiếp tuyến của đồ thị tại A vuông góc với đường thẳng đi qua A và qua tâm đôi xứng của đồ thị

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG