Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xác định bất đẳng thức sai trong 4 bất đẳng thức sau:

Xác định bất đẳng thức sai trong 4 bất đẳng thức sau: 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D. a ​ + b ​ ≥ b a 2 ​ ​ + a b 2 ​ ​

ĐÁP ÁN D. 

1

Câu hỏi tương tự

Cho số thực a và dãy số ( u n ​ ) xác đinh bởi u 1 ​ = 3 v a ˋ 2 u n + 1 ​ = u n ​ + 1 với n ≥ 1. Gọi S là tổng số hạng đầu tiên của dãy số( u n ​ ). Tìm lim S n ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG