Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xác định a, b sao cho

Xác định a, b sao cho log subscript 2 a plus log subscript 2 b equals log subscript 2 left parenthesis a plus b right parenthesis

  1. a + b = ab với a.b > 0

  2. a + b = 2ab với a, b >0

  3. a + b = ab với a,b > 0

  4. 2( a+b) = ab với a,b > 0

Đ. Châu

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f ( x ) có đạo hàm f ′ ( x ) = ( x + 1 ) 2 ( x − 1 ) 3 ( 2 − x ) . Hỏi hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG