Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

vuiigiuggigigui b a ​ = d c ​

vuiigiuggigigui 

R. Robo.Ctvx27

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

gfjfjffiugg

gfjfjffiugg

1

Câu hỏi tương tự

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số ( C ) : y = x 3 − 3 x + 1 tại giao điểm của (C) với trục tung

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG