Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị ( C ) : y = x 3 − 3 x 2 tại điểm M ( 1 ; − 2 )

Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị  tại điểm 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Ta có y ′ = 3 x 2 − 6 x Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị hàm số tại M là k = y ′ ( 1 ) = − 3 Phương trình tiếp tuyến với đồ thị ( C ) : y = x 3 − 3 x 2 tại điểm M ( 1 ; − 2 ) là: y = y ′ ( 1 ) ( x − 1 ) − 2 = − 3 x + 1

Chọn A

Ta có 

Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị hàm số tại M là 

Phương trình tiếp tuyến với đồ thị  tại điểm  là:

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ trục tọa độ cho hai đường thẳng ; . Đường thẳng đi qua cắt lần lượt ở .Tính tỉ số .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG