Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số ( C ) : y = x 3 − 3 x + 1 tại giao điểm của (C) với trục tung

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại giao điểm của (C) với trục tung

  1. y = 3x + 1

  2. y = −3x + 1

  3. y = −3x − 1

  4. y = 3x − 1

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Giao điểm của (C) với trục tung là ( 0 ; 1 ) y ′ = 3 x 2 − 3 y ′ ( 0 ) = − 3 PTTT t ạ i ( 0 ; 3 ) l a ˋ : y = − 3 x + 1 Chọn B

Giao điểm của (C) với trục tung là 

Chọn B

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên như sau: Hàm số đã cho đạt cực đại tại

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG