Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số: y = x + 2 − x + 2 ​ , biết tiếp tuyến vuông góc với d : y = 2 1 ​ x − 8

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số:

, biết tiếp tuyến vuông góc với 

R. Robo.Ctvx3

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện x  = − 2 , y ′ = ( x + 2 ) 2 − 4 ​ Tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng y = 2 1 ​ x − 8 nên hệ số góc k=-2 Hoành độ tiếp điểm thỏa mãn phương trình: ( x + 2 ) 2 − 4 ​ = − 2 ⇒ [ x 1 ​ = − 2 + 2 ​ x 2 ​ = − 2 − 2 ​ ​ V ớ i x 1 ​ = − 2 + 2 ​ , ta c o ˊ ti e ^ ˊ p tuy e ^ ˊ n y = − 2 x − 5 + 4 2 ​ V ớ i x 2 ​ = − 2 − 2 ​ , ta c o ˊ ti e ^ ˊ p tuy e ^ ˊ n y = − 2 x + 5 − 4 2 ​

Điều kiện 

Tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng  nên hệ số góc k=-2

Hoành độ tiếp điểm thỏa mãn phương trình:

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tọa độ giao điểm M của đồ thị hàm số y = − x + 1 5 x − 3 ​ với trục hoành?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG