Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Viết biểu thức 1 6 0 , 75 2 3 4 ​ ​ ​ về dạng lũy thừa 2 m ta được m = ?

Viết biểu thức  về dạng lũy thừa  ta được ? 

  1.  

R. Robo.Ctvx33

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A

Chọn A

fraction numerator square root of 2 cube root of 4 end root over denominator 16 to the power of 0 comma 75 end exponent end fraction equals fraction numerator square root of 2 times root index 6 of 2 squared end root over denominator open parentheses 2 to the power of 4 close parentheses to the power of 3 over 4 end exponent end fraction equals 2 to the power of 5 over 6 end exponent over 2 cubed equals 2 to the power of fraction numerator negative 13 over denominator 6 end fraction end exponent.

 

3

Câu hỏi tương tự

Tìm các giá trị của tham số m để phương trình lo g 3 2 ​ x − ( m + 2 ) . lo g 3 ​ x + 3 m − 1 = 0 có hai nghiệm x 1 ​ , x 2 ​ sao cho x 1 ​ . x 2 ​ =27

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG