Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Viên bi A khối lượng gấp đôi viên bi B. Cùng lúc, từ mái nhà, bi A được thả rơi không vận tốc đầu, bi B được ném theo phương ngang. Bỏ qua sức cản của không khí. Kết luận nào sau đây đúng? A. Hai viên bi chạm đất cùng lúc B. Viên bi A chạm đất trước C. Viên vi B chạm đất trước D. Chưa đủ thông tin để trả lời.

Viên bi A khối lượng gấp đôi viên bi B. Cùng lúc, từ mái nhà, bi A được thả rơi không vận tốc đầu, bi B được ném theo phương ngang. Bỏ qua sức cản của không khí. Kết luận nào sau đây đúng?

    A. Hai viên bi chạm đất cùng lúc

    B. Viên bi A chạm đất trước

    C. Viên vi B chạm đất trước

    D. Chưa đủ thông tin để trả lời.

  1. Hai viên bi chạm đất cùng lúc

  2. Viên bi A chạm đất trước

  3.  Viên vi B chạm đất trước 

  4.  

    Chưa đủ thông tin để trả lời.

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A. Thời gian chuyển động ném ngang bằng thời gian rơi tự do từ cùng độ cao, không phụ thuộc vận tốc ban đầu.

Chọn A.

Thời gian chuyển động ném ngang bằng thời gian rơi tự do từ cùng độ cao, không phụ thuộc vận tốc ban đầu. 

2

Câu hỏi tương tự

Chọn câu trả lời đúng. Theo dương lịch, một năm được tính là thời gian chuyển động của trái đấy quay 1 vòng quanh vật làm mốc là: A. Trục Trái Đất. B. Mặt Trăng C. Mặt Trời D. Cả (A), (...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG