Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Vệ tinh chuyển động tròn đều quanh Trái Đất ở độ cao bằng bán kính Trái Đất R. Biết lực hấp dẫn đóng vai trò lực hướng tâm. Gọi M là khối lượng Trái Đất. Biểu thức xác định vận tốc của vệ tinh là: A. B. C. D.

Vệ tinh chuyển động tròn đều quanh Trái Đất ở độ cao bằng bán kính Trái Đất R. Biết lực hấp dẫn đóng vai trò lực hướng tâm. Gọi M là khối lượng Trái Đất. Biểu thức xác định vận tốc của vệ tinh là:

A. v equals square root of fraction numerator G M over denominator 2 R end fraction end root  

B. v equals square root of fraction numerator G over denominator 2 R M end fraction end root 

C. v equals fraction numerator G M over denominator R end fraction 

D. v equals fraction numerator R over denominator G M end fraction 

  1. v equals square root of fraction numerator G M over denominator 2 R end fraction end root 

  2. v equals square root of fraction numerator G over denominator 2 R M end fraction end root  

  3. v equals fraction numerator G M over denominator R end fraction 

  4. v equals fraction numerator R over denominator G M end fraction 

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A. Lực hấp dẫn (trọng lực) đóng vai trò lực hướng tâm:

Chọn A.

Lực hấp dẫn (trọng lực) đóng vai trò lực hướng tâm:

 20 câu trắc nghiệm Ôn tập Chương 2 cực hay có đáp án (phần 1) 

1

Câu hỏi tương tự

Cái cân đòn có dạng như hình 3.10. Khi không treo vật nào và đặt quả cân ở vị trí O thì cân nằm thăng bằng. a) Chứng minh rằng khoảng cách OB tỉ lệ với trọng lượng của vật móc ở K. b) Hỏi trọng lượng ...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG