Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Vật thể nào dưới đây không phải là khối đa diện?

Vật thể nào dưới đây không phải là khối đa diện?

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vật thể cho bởi hình , , là các khối đa diện. Vật thể cho bởi hình không phải khối đa diện, vi phạm điều kiện mỗi cạnh của đa giác nào cũng là cạnh chung của đúng hai đa giác.

Vật thể cho bởi hình , ,   là các khối đa diện.

Vật thể cho bởi hình  không phải khối đa diện, vi phạm điều kiện mỗi cạnh của đa giác nào cũng là cạnh chung của đúng hai đa giác.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp có đáy là hình chữ nhật, Tam giác cân tại và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng bằng Gọi là trung điểm của Khoảng cách từ điểm đến bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG