Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Vẽ đường thẳng d. Vẽ các điểm M, P, Q sao cho M ∈ d, Q ∈ d, P ∉ d.

Vẽ đường thẳng d. Vẽ các điểm M, P, Q sao cho M ∈ d, Q ∈ d, P ∉ d. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

 

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm x, biết:

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG