Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với xthuộc tập hợp nào dưới đây thì nhị thức bậc nhất f ( x ) = x − 5 x + 2 ​ không dương

Với x thuộc tập hợp nào dưới đây thì nhị thức bậc nhất  không dương

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

x − 5 x + 2 ​ ≤ 0 ⇔ − 2 ≤ x ≤ 5 Tập x ∈ [ − 2 , 5 ]

Tập 

1

Câu hỏi tương tự

Câu 1: Biết rằng f ( x ) = a x 2 + b x + c > 0 ; ∀ x ∈ R . Mệnh đề nào sau đây đúng

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG