Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với x > 0, đạo hàm của hàm số y = lo g 11 ​ x là

Với x > 0, đạo hàm của hàm số là

  1. y′ = x ln11

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D. Ta có: y ′ = x ln 11 1 ​ .

Chọn D.

Ta có: .

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = − x 3 − 3 x 2 + 2 m x + 4 ( 1 ) 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho với m = 0 . 2. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị của hàm số (1) nghịch bi...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG