Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với k và n là hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn k ≤ n ,mệnh đề nào dưới đây đúng?

Với  và  là hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn , mệnh đề nào dưới đây đúng?
 

  1. large C subscript n superscript k equals fraction numerator n factorial over denominator k factorial open parentheses n minus k close parentheses factorial end fraction

  2. large C subscript n superscript k equals fraction numerator n factorial over denominator k factorial end fraction

  3. large C subscript n superscript k equals fraction numerator n factorial over denominator open parentheses n minus k close parentheses factorial end fraction

  4. large C subscript n superscript k equals fraction numerator k factorial open parentheses n minus k close parentheses factorial over denominator n factorial end fraction

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Ta có:

Đáp án A

Ta có: large C subscript n superscript k equals fraction numerator n factorial over denominator k factorial open parentheses n minus k close parentheses factorial end fraction

1

Câu hỏi tương tự

Nhà trường tố chức cho 378 học sinh khối 6 đi du lịch bằng xe ô tô. Mỗi xe chở được tối đa 45 học sinh. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu ô tô để chở hết số học sinh của nhà trường đi tham quan?

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG