Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với a  = 0 phương trình a − x an ​ + x 3 + n x 2 − a 2 x − a 2 n ( a + n ) ( an x + n x 2 + x 2 ) ​ = n + x a x ​ + x 2 − a 2 n x 2 ​ có nghiệm là:

Với  phương trình  có nghiệm là:

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. x = a n 2 ​

ĐÁP ÁN C.  

 

1

Câu hỏi tương tự

Hệ phương trình: { ∣ x − 1 ∣ + y = 0 2 x − y = 5 ​ có nghiệm là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG