Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với mọi m > 0 , đồ thị hàm số y = x 4 − 2 m x 2 − 3 luôn có ba điểm cực trị. Tìm m khi bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác tạo bởi ba điểm này có bán kính nhỏ nhất.

Với mọi , đồ thị hàm số  luôn có ba điểm cực trị. Tìm m khi bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác tạo bởi ba điểm này có bán kính nhỏ nhất.
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D Với 1. ( − 2 m ) < 0 ⇔ m > 0 đồ thị hàm số có ba điểm cực trị là A ( 0 ; − 3 ) , B ( − m ​ ; − m 2 − 3 ) , C ( m ​ ; − m 2 − 3 ) Khi đó: Sử dụng bất đẳng thức AM-GM ta có Dấu bằng đạt tại m 2 = 2 m 1 ​ ⇔ m = 3 2 ​ 1 ​

Đáp án D

Với  đồ thị hàm số có ba điểm cực trị là 

Khi đó:

Sử dụng bất đẳng thức AM-GM ta có

Dấu bằng đạt tại 
 

 

1

Câu hỏi tương tự

Quãng đường AB dài 270km. Hai oto khởi hành cùng 1 lúc từ A đến B. Oto thứ nhất chạy nhanh hơn oto thứ hai 12km/h nên đến trước oto thứ hai 45 phút. Tính vận tốc của mỗi oto.

7

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG