Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với là số thực bất kỳ, mệnh đề nào sau đây là sai ?

Với alpha là số thực bất kỳ, mệnh đề nào sau đây là sai?

  1. square root of 10 to the power of alpha end root equals 10 to the power of alpha over 2 end exponent

  2. left parenthesis 10 to the power of alpha right parenthesis squared equals 100 to the power of alpha end exponent

  3. square root of 10 to the power of alpha end root equals left parenthesis square root of 10 right parenthesis to the power of alpha

  4. Error converting from MathML to accessible text.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Và

Ta có: 

square root of 10 to the power of alpha end root equals left parenthesis 10 to the power of alpha right parenthesis to the power of 1 half end exponent equals 10 to the power of fraction numerator alpha over denominator 2 end fraction end exponent semicolon left parenthesis 10 to the power of alpha right parenthesis squared equals left parenthesis 10 squared right parenthesis to the power of alpha equals 100 to the power of alpha end exponent semicolon square root of 10 to the power of alpha end root equals left parenthesis 10 to the power of alpha right parenthesis to the power of 1 half end exponent equals left parenthesis 10 to the power of 1 half end exponent right parenthesis to the power of alpha equals left parenthesis square root of 10 right parenthesis to the power of alpha

Và left parenthesis 10 to the power of alpha right parenthesis squared equals 10 to the power of 2 a end exponent not equal to 10 to the power of a squared end exponent

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tập xác định D của hàm số y = .

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG