Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với giá trị thực nào của tham số thì đồ thị của hàm số có hai tiệm cận ngang?

Với giá trị thực nào của tham số  thì đồ thị của hàm số  có hai tiệm cận ngang?

  1.  

  2. Không tồn tại.

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện: Cho Trường hợp 1 : nên là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số. nên là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số. Trường hợp 2 : , từ điều kiện ta có: (vô lí) Suy ra loại Trường hợp 3 : khi đó hàm số xác định trên , với nên không tồn tại . Suy ra: đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang. Vậy thỏa yêu cầu bài toán.

Điều kiện:

Cho  

Trường hợp 1:  

 nên  là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

 nên  là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Trường hợp 2: , từ điều kiện ta có:  (vô lí)

Suy ra loại  

Trường hợp 3:  khi đó hàm số xác định trên , với   nên không tồn tại .

Suy ra: đồ thị hàm số không có tiệm cận  ngang.

Vậy  thỏa yêu cầu bài toán.

1

Câu hỏi tương tự

Bé An muốn làm một chiếc diều và có ý tưởng làm cánh diều có hình quạt sao cho với chu vi cho trước là thì cánh diều phải đạt diện tích lớn nhất. khi đó mối quan hệ giữa bán kính hình quạt và độ dài c...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG