Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với giá trị nào của x thì biểu thức: xác định ?

Với giá trị nào của x thì biểu thức: begin mathsize 18px style f left parenthesis x right parenthesis equals log subscript 5 open parentheses x cubed minus x squared minus 2 x close parentheses end style xác định ?

  1. begin mathsize 18px style x element of open parentheses negative 1 semicolon 0 close parentheses union open parentheses 2 semicolon plus infinity close parentheses end style

  2. begin mathsize 18px style x element of open parentheses 0 semicolon 2 close parentheses union open parentheses 4 semicolon plus infinity close parentheses end style

  3. begin mathsize 18px style x element of open parentheses 0 semicolon 1 close parentheses end style

  4. begin mathsize 18px style x element of open parentheses 1 semicolon plus infinity close parentheses end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Biểu thức xác định

Biểu thức begin mathsize 18px style f left parenthesis x right parenthesis equals log subscript 5 open parentheses x cubed minus x squared minus 2 x close parentheses end style  xác định

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình giới hạn bởi các đường hình là tập hợp tất cả các điểm thỏa mãn các điều kiện: Khi quay , quanh Ox ta được các khối tròn xoay có thể tích lần lượt là Khi đ...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG