Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với giá trị nàocủa x thì biểu thức có nghĩa.

Với giá trị nào của x thì biểu thức log subscript square root of 3 end subscript left parenthesis 3 x minus x squared right parenthesis có nghĩa.

  1. 0 < x < 3

  2.  x > 3

  3. -3 < x < 3

  4. x < 3

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Một vật chuyển động với vận tốc thay đổi theo thời gian được tính bởi công thứcv(t)=5t+1, thời gian tính theo đơn vị giây, quãng đường vật đi được tính theo đơn vị mét. Quãng đường vật đó đi được tron...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG