Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với giá trị nào của x thì biểu thức sau có nghĩa

Với giá trị nào của x thì biểu thức begin mathsize 16px style left parenthesis space 4 minus x squared space right parenthesis to the power of 1 third end exponent end style  sau có nghĩa

  1. x greater or equal than 2

  2. Không có giá trị

  3. negative 2 less than x less than 2

  4. x less or equal than negative 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Nghiệm của phương trình là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG