Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với giá trị nào của tham số thì đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng?

Với giá trị nào của tham số  thì đồ thị hàm số  không có tiệm cận đứng?

  1.  

  2.  

  3.  

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tập xác định Đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng thì là nghiệm của phương trình

Tập xác định  

Đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng thì  là nghiệm của phương trình

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ: Hỏi phương trình có bao nhiêu nghiệm phân biệt ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG