Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với giá trị nào của thì biểu thức xác định ?

Với giá trị nào của thì biểu thức B equals log subscript 2 open parentheses 2 x minus 1 close parentheses xác định ?
 

  1. x element of open parentheses negative 1 semicolon plus infinity close parentheses

  2. x element of open parentheses negative infinity semicolon 1 half close parentheses

  3. x element of straight real numbers backslash open curly brackets 1 half close curly brackets

  4. x element of open parentheses 1 half semicolon plus infinity close parentheses

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Biểu thức xác định khi

Biểu thức xác định khi 2 x minus 1 greater than 0 left right double arrow x greater than 1 half

1

Câu hỏi tương tự

Đạo hàm của hàm số

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG