Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với giá trị nào của số thực a thì hàm số y = ( 3 − a ) x là hàm số nghịch biến trên R?

Với giá trị nào của số thực a thì hàm số  là hàm số nghịch biến trên R?

  1. 0<a<1

  2. a<0

  3. a>2

  4. 2<a<3

R. Roboteacher22

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số y = ( 3 − a ) x nghịch biến trên R ⇔ 0 &lt; 3 − a &lt; 1 ⇒ 2 &lt; a &lt; 3

Hàm số  nghịch biến trên R

 

1

Câu hỏi tương tự

Một trang chữ của một tạp chí cần diện tích là 384 c m 2 . Lề trên, lề dưới là 3cm; lề phải, lề trái là 2cm. Khi đó chiều ngang và chiều dọc tối ưu của trang giấy lần lượt là:

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG